Crizantemelor nr. 2 Barcanesti Prahova   0244.384.951   manastirea.ghighiu@yahoo.com

Colecţia de Artă Religioasă

 

Colecţia Mănăstirii Ghighiu, organizată în anul 1964 de ghidul mănăstirii, monahia Lavrentia Zainea, sub directa îndrumare a Maicii Stareţe Stavroforă Pelaghia Tudor, deşi de mici dimensiuni, este deosebit de semnificativă pentru istoria mai veche şi viaţa monahală de aici, cuprinzând chiar unele piese de o deosebită valoare artistică. Pe plan istoric, Mănăstirea Ghighiu a pus şi pune şi astăzi la îndemâna celor interesaţi numeroase documente legate de viaţa poporului român, care a venit în tangenţă cu acest vechi aşezământ: voievozi, mitropoliţi, episcopi, egumeni, boieri etc. Acestea se păstrează la Arhivele Statului în Bucureşti şi la Academia Română.

 

Eruditul cărturar Nicolae Iorga, după lungi şi minuţioase cercetări, apreciază efortul tuturor celor ce au contribuit la înzestrarea neamului cu o literatură sfântă în care s-a şi plămădit graiul românesc, şi sintetizează aceste eforturi în mănunchiul unui catalog elaborat în 1904 sub titlul Două biblioteci de mănăstiri – Ghighiu şi Argeş.

 

În fructuoasele sale pelerinaje la mănăstirile şi bisericile din ţară, făcute la începutul secolului XX, atunci când îşi alesese ca loc de creaţie şi de activitate culturală Vălenii de Munte, marele istoric Nicolae Iorga a poposit şi aici, lăsându-ne însemnări pline de culoare şi spirit evocator:

 

„Lângă Ploieşti, de unde te duce o bună şosea, se află pe şesul bogat, în vederea muncelelor împodobite, Schitul Ghighiu, căruia i se zice şi mănăstire, şi cu drept cuvânt. Frumoasa biserică e înconjurată de paşnice clădiri gospodăreşti, cu coperământul de şindrilă supţire, bine aşezată. În faţă e o curte de intrare, cu arbori bătrâni, înalţi. În fund, unde curge limpede un „izvor al tămăduirii,” se înşiră pomii roditori şi via se mlădie pe haragi.

 

Un gard trainic – dincolo de case numai pe o mică întindere mai sunt ogoare mănăstireşti – înconjură colonia de bătrâni; unul dintre cei mai vechi de zile, înfăşurat în petece de şoiac, ca o scoarţă de trunchiu secular, dă drumul ca portar veghetor ce este, rarilor vizitatori”.

Icoana Zilei

Radio Trinitas

Link-uri utile